Hlášení poruch VO

Na poruchy veřejného osvětlení můžete upozornit těmito způsoby:

1) telefonicky - 606 224 765

2) e-mailem - vladimir.mrazek@smjh.cz