Naše služby

Předmětem činnosti je především zajišťování veřejně prospěšných služeb pro město. Jedná se například o opravy a údržbu komunikací a dopravního značení, zabezpečení zimní údržby komunikací, úklid veřejných prostranství, správu městského bytového fondu, opravy dětských hřišť, údržbu veřejné zeleně nebo provozování veřejného osvětlení. Dále je společnost Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. nájemcem městských lesů, ve kterých hospodaří, a je také provozovatelem městského hřbitova, krematoria, kompostárny, bazénu, aquaparku, sběrného dvora, městských sportovišť, turistické ubytovny a vysokoškolské koleje.

 

PICT0002Opravy, údržba, čištění komunikací a chodníků, správa městského bytového fondu 

Údržba zeleně

Sekačka trávy

Veřejné osvětlení, dopravní značení, komunikace

PICT0011Dětská hřiště

Městské lesy

Bazén a aquapark

Městská sportoviště 

Veřejné WC

•  provozujeme veřejné WC 

PICT0073Malá vodní elektrárna

Farmářské trhy

Záchytné kotce pro opuštěné psy

PICT0019Pohřební služba

Kompostárna

Parkovací automaty

Sběrný dvůr, svoz odpadkových košů, VOK

Švecova kolej a ubytovna

  • provozujeme vysokoškolskou kolej a turistickou ubytovnu