Harmonogram oprav místních komunikací

Termín                          Místo
15. - 19. 8.                    parkoviště u Teplospolu, ul. E. Krásnohorské, Piketa