Tisková zpráva - Pořízení vyvážecí soupravy (forwarderu)