Hygienické opatření

KLIENT JE POVINEN při vstupu do prostor  kanceláří pohřební služby společnosti Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. MÍT ZAKRYTÁ ÚSTA, a to dle vnitřní směrnice Služeb města Jindřichův Hradec s platností od 1. 7. 2020. Dle vlastního uvážení je k ošetření rukou k dispozici dezinfekční gel.