Sběrný dvůr odpadů

Adresa provozovny:

Jindřichův Hradec, Otín čp. 167 (MAPA)

Tel.: 702 208 949, e-mail: smjh@smjh.cz

Občané města mohou svůj vytříděný odpad odevzdávat bezplatně (po prokázání totožnosti a trvalého pobytu ve městě Jindřichův Hradec včetně místních částí) v tomto sběrném dvoře. Sběrný dvůr je místo určené obcí ke shromažďování, sběru vytříděných a nebezpečných složek komunálních odpadů.

PŘEHLED DRUHŮ ODPADŮ PŘIJÍMANÝCH DO ZAŘÍZENÍ

OZV Města Jindřichův Hradec č. 1/2015 - o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikající na území města Jindřichův Hradec, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.20211109 100324 20211109 100356Provozní doba sběrného dvora odpadů

Provoz sběrného dvora odpadů od 1. 3. do 31. 10.

Po - Pá: 10:00 - 18:00 hod.

So: 08:00 - 16:00 hod.; Ne: 8:00 - 12:00  hod.


Provoz sběrného dvora odpadů od 1. 11. do 28. 2.

Po - zavřeno; Út - Pá: 10:00 - 16:00 hod.

So: 08:00 - 16:00 hod.; Ne: 08:00 - 12:00 hod.

Provozní doba sběrného dvora odpadů může být upravena tak, jak umožňuje provozní řád.


 ma to smysl

elektrowin               logo ecobat horizontal3        ekolamp
ekokom            asekol logo            logo remasystem