INFORMACE SPRÁVY POHŘEBIŠTĚ

Uvedení jména a termínu rozloučení zemřelého / zemřelé na webových stránkách podléhá ustanovení zákona na ochranu osobních údajů.
V případě, že zde nenaleznete u příslušné hodiny jméno zemřelého / lé, nelze bližší údaje sdělit ani telefonicky či písemně.
Totéž platí i u rozloučení v úzkém rodinném kruhu.
Děkujeme, že respektujete přání rodiny.
/Webová stránka pohřební služby je pravidelně aktualizována/.
*********************************************************************************************************************

IMG 4287                                       ROZLOUČENÍ VE SMUTEČNÍ OBŘADNÍ SÍNI KREMATORIA JINDŘ. HRADEC

S účinností od pondělí 22. listopadu 2021 je vstup do vestibulu před obřadní síní a do obřadní síně - v souladu s novým vládním nařízením - umožněn pouze osobám s potvrzením o bezinfekčnosti, tj. :

1)  Potvrzením o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání pohřbu

2)  Potvrzením o aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny, musí uplynout nejméně 14 dní

Použití testů k prokázání bezinfekčnosti už bude možné pouze pro osoby mladší 18 let a osoby s kontraindikací k očkování. 

VE VŠECH VNITŘNÍCH PROSTORÁCH PLATÍ POVINNOST MÍT NASAZENÝ RESPIRÁTOR !

Dodržování tohoto nařízení bude namátkově kontrolováno.
Provozovatel obřadní síně si vyhrazuje - s ohledem na situaci s onemocněním COVID 19 - vyloučit z uzavřených prostor ty občany, kteří nebudou nové nařízení vlády respektovat, případně může upozornit Policii ČR nebo hygienickou stanici.


Úterý 1. února 2022
11:00 hod.  František Přibyl  /1969/  Ústrašice
12:00 hod.  Jarmila Bartůšková /1948/ Radouňka

Pátek 4. února 2022
11:00 hod.  Augustin Janeček  /1937/  J. Hradec
12:00 hod.  Jaroslava Salabová  /1928/  Otín