Pohřební služba

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Ve smyslu a podle ustanovení § 14 až § 20 Zákona č. 364/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění předpisů pozdějších, s odkazem na občanský zákoník

č. 89/2012 Sb. se poskytuje spotřebiteli /klientu/ tato INFORMACE O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ :

1/ Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů,

který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovatelného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu, kterým je ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE - www.coi.cz.

Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvádějí se tyto informace i na těchto internetových stránkách.

2/ V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené

v odst. 1/ v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Správa krematoria a pohřebiště
Vídeňská 867/III
377 01 Jindřichův Hradec

Vedoucí správy krematoria a pohřebiště
Hana Palusková

telefon: 384 320 253
mobil: 723 016 445
e-mail: hana.paluskova@smjh.cz, krematoriumjh@smjh.cz

SPRÁVA POHŘEBIŠTĚ - 384 320 726  /Kamila Simandlová/, e-mail : kamila.simandlova@smjh.cz


Zajistíme : 
1) stavební povolení, přepis hrobů, rušení hrobových míst, kácení stromů, pronájem kolumbária = PROVÁDÍME POUZE KAŽDÉ PONDĚLÍ, a v době od 7:30 - 11:30 hod. 12:00 - 16:00 hod. 

2) prodloužení nájmu, doplnění údajů do evidence = PROVÁDÍME PONDĚLÍ - PÁTEK dle provozní doby správy pohřebiště. POZOR - úhrada nájemného z hrobových míst nebo míst v kolumbáriu musí být provedena na naší pokladně pouze v hotovosti !

NEPŘETRŽITÁ SLUŽBA - pouze pro převozy zemřelých- 

řidiči - 721 062 968


Bližší informace Vám rádi podáme prostřednictvím telefonu, ev. e-mailu : 384/320726, 384/320253                                                         Děkujeme za pochopení   

e-mail : krematoriumjh@smjh.cz nebo hana.paluskova@smjh.cz, kamila.simandlova@smjh.cz


OBJEDNÁVKOVÁ KANCELÁŘ POHŘEBNÍ SLUŽBY  :     

pondělí : 7:30-16:00 hod.

úterý, středa, čtvrtek : 7.30 - 15.30 hod.

pátek: 7:30-15:00 hod.


letní provoz (v době letního času)

po-ne: 7:00-21:00 hod.
zimní provoz (v době zimního času)
po-ne: 7:00-19:00 hod.

Řád veřejného pohřebiště v Jindřichově Hradci - ikona souboruZDE.


UPOZORNĚNÍ :

V SOUVISLOSTI S POŽADAVKY NÁVŠTĚVNÍKŮ MĚSTSKÉHO HŘBITOVA A S OHLEDEM NA EKOLOGICKÝ PŘÍSTUP PŘI LIKVIDACI VYBITÝCH BATERIÍ BYLY V POLOVINĚ KVĚTNA INSTALOVÁNY V RÁMCI HŘBITOVA SBĚRNÉ BOXY NA UKLÁDÁNÍ BATERIÍ. 
JSOU UMÍSTĚNY : NA VNITŘNÍ STRANĚ OBOU BRÁN - VSTUPY DO AREÁLU, TJ. U AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY A U OBŘADNÍ SÍNĚ. 
TŘETÍ BOX JE UMÍSTĚN NA ROHU KOLUMBÁRIA - U ROZPTYLOVÉ LOUČKY.

Věříme, že občané přivítají přístup správy pohřebiště k likvidaci tohoto druhu odpadu a nebudou do sběrných nádob odkládat odpadky nebo nedopalky z cigaret. Pro ukládání odpadů i nedopalků 
 je k dispozici dostatečné množství odpadkových košů.                         Děkujeme. 

load