Pohřební služba

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Ve smyslu a podle ustanovení § 14 až § 20 Zákona č. 364/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění předpisů pozdějších, s odkazem na občanský zákoník

č. 89/2012 Sb. se poskytuje spotřebiteli /klientu/ tato INFORMACE O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ :

1/ Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů,

který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovatelného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu, kterým je ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE - www.coi.cz.

Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvádějí se tyto informace i na těchto internetových stránkách.

2/ V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené

v odst. 1/ v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Správa krematoria a pohřebiště
Vídeňská 867/III
377 01 Jindřichův Hradec

Vedoucí správy krematoria a pohřebiště
Hana Palusková

telefon: 384 320 253
mobil: 723 016 445
e-mail: hana.paluskova@smjh.cz, krematoriumjh@smjh.cz

SPRÁVA POHŘEBIŠTĚ - 384 320 726  /Kamila Simandlová/, e-mail : kamila.simandlova@smjh.cz

UPOZORNĚNÍ : S účinností od 1. března 2023 dochází k výrazným změnám v Řádu pohřebiště Jindřichův Hradec. 

Změny se týkají rušení hrobů, vyjímání uren z hrobů, přenesení uren na jiný hřbitov, změna tlecí doby v některých odděleních,  apod.

Zájemci se mohou s úplným zněním seznámit na našich webových stránkách, popř. bude k nahlédnutí v kanceláři správy pohřebiště.

Zajistíme : rušení hrobu, pronájem hrobů, kolumbária, stavební povolení, nájemné z hrobových míst
Pronájem hrobů (urnových, jednohrobů, dvojhrobů) a kolumbárií PROVÁDÍME POUZE VE STŘEDU dle pracovní doby (event. dle dohody)

Nájemné z hrobových míst lze uhradit - POUZE V HOTOVOSTI - každý pracovní den dle pracovní doby.

NEPŘETRŽITÁ SLUŽBA - pouze pro převozy zemřelých- 

řidiči - 721 062 968


Provozní doba správy krematoria a pohřebiště : 

UPOZORNĚNÍ : 

Ve čtvrtek 30. března 2023 bude z důvodů přerušení dodávek plynu uzavřen provoz kanceláří pohřební služby a správy pohřebiště, včetně konání smutečních obřadů. Pohotovostní služba (řidiči)  bude pouze pro účely převozu zemřelých z terénu nebo z domácnosti.    Děkujeme za pochopení.

OBJEDNÁVKOVÁ KANCELÁŘ POHŘEBNÍ SLUŽBY  :

pondělí : 7:30-16:00 hod.

úterý, středa, čtvrtek : 7.30 - 15.30 hod.

pátek: 7:30-15:00 hod.

OTEVÍRACÍ DOBA HŘBITOVA :  POZOR - z důvodu očekávaných přízemních mrazíků v týdnu od 26. 3. 2023 JE PROZATÍM VODOVOD UZAVŘEN. Počítáme se zprovozněním na velikonoční svátky, tj. od pondělí 3. dubna 2023.                                                                               Děkujeme za pochopení   

letní provoz (v době letního času)
po-ne: 7:00-21:00 hod.
zimní provoz (v době zimního času)
po-ne: 7:00-19:00 hod.

Řád veřejného pohřebiště v Jindřichově Hradci - ikona souboruZDE.load