Naše služby

Předmětem činnosti je především zajišťování veřejně prospěšných služeb pro město. Jedná se například o opravy a údržbu komunikací a dopravního značení, zabezpečení zimní údržby komunikací, úklid veřejných prostranství, správu městského bytového fondu, opravy dětských hřišť, údržbu veřejné zeleně nebo provozování veřejného osvětlení. Dále je společnost Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. nájemcem městských lesů, ve kterých hospodaří, a je také provozovatelem městského hřbitova, krematoria, kompostárny, bazénu, aquaparku, sběrného dvora, městských sportovišť, turistické ubytovny a vysokoškolské koleje.

 

Čistící stroj, obrázek se otevře v novém okněOpravy, údržba, čištění komunikací a chodníků, správa městského bytového fondu 

 • opravy výtluků komunikací
 • opravy chodníků
 • úklid po zimní údržbě
 • blokové čištění dle harmonogramu
 • průběžné strojní a ruční čištění
 • ruční sběr odpadků na veřejném prostranství
 • zajišťování oprav a údržby bytového fondu ve správě Města Jindřichův Hradec

Údržba zeleně

Sekačka trávy, obrázek se otevře v novém okně
 • řez keřů
 • sečení zelených ploch
 • kácení stromů, ořezy, zpracovávání vývratů
 • odstraňování nežádoucích porostů
 • hrabání listí a trávy
 • výsadba stromů, keřů a květin (+pěstební péče)
 • štěpkování dřevní hmoty

Veřejné osvětlení, dopravní značení, komunikace

 • instalace, provoz a údržba veřejného osvětlení, údržba světelného signalizačního zařízení
 • správa a údržba dopravního značení
 • správa a údržba komunikací 

Dětské hřiště, obrázek se otevře v novém okněDětská hřiště

 • udržujeme dětská hřiště v Jindřichově Hradci + instalace nových prvků

Městské lesy

 • hospodaříme v městských lesích (cca 400 ha) - pěstební a těžební činnost

Bazén a aquapark

 • provozujeme bazén a aquapark v Jindřichově Hradci Exterier (1), obrázek se otevře v novém okně
   

Městská sportoviště 

 • jsme provozovatelem městských sportovišť 

Veřejné WC

•  provozujeme veřejné WC 

Vodní elektrárna, obrázek se otevře v novém okněMalá vodní elektrárna

 • jsme provozovatelem MVE – „Devět mlýnů“ v Jindřichově Hradci

Farmářské trhy

 • společnost je provozovatelem farmářských trhů v Jindřichově Hradci

Záchytné kotce pro opuštěné psy

 • provozujeme záchytné kotce pro zatoulané psy  (Lišný dvůr v Jindř. Hradci)

Pohřební ústav, obrázek se otevře v novém okněPohřební služba

 • provozujeme pohřební službu, krematorium a hřbitov v Jindřichově Hradci

Kompostárna

 • zajišťujeme provoz kompostárny v Jindřichově Hradci

Parkovací automaty

 • zajišťujeme servis a údržbu parkovacích automatů v Jindřichově Hradci

Sběrný dvůr, svoz odpadkových košů, VOK

 • provozujeme sběrný dvůr, svoz odpadkových košů a přistavování velkoobjemových kontejnerů

Švecova kolej a ubytovna

 • provozujeme vysokoškolskou kolej a turistickou ubytovnu
Vytvořeno 8.5.2012 12:25:07 | přečteno 20715x | martin.louda
load